Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας αφορά στην έρευνα σε μελλοντικές θέσεις εργασίας βάσει αξιολόγησης δεξιοτήτων, ταλέντων, ενδιαφερόντων, προσόντων και προσδοκιών των μαθητών. 

Η επιλογή σωστής επαγγελματικής σταδιοδρομίας δεν είναι απλά μία σημαντική κίνηση για τους έφηβους μαθητές αλλά μία πρόκληση ζωής που δεν πρέπει να προσπεράσουν. Οι σύμβουλοι του The Course είναι εδώ για να καθοδηγήσουν τους μαθητές στο κατάλληλο Πανεπιστήμιο που θα σπουδάσουν και να αποκτήσουν την επαγγελματική θέση και πορεία που επιθυμούν και τους ταιριάζει.

Το The Course στηρίζει τους μαθητές να προχωρήσουν με αυτοπεποίηθηση στο μέλλον τους

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων ο σύμβουλος συζητάει με το μαθητή για να καταγράψει τις ικανότητες και τα ταλέντα του. Παράλληλα αξιολογεί τα εκπαιδευτικά πρότυπα και τις προτεραιότητες και κατόπιν προχωράει στη σωστή καθοδήγηση για επιλογή Πανεπιστημίου στο εξωτερικό.

Ενδεικτική θεματολογία για την παροχή συμβουλών επαγγελματικής σταδιοδρομίας:

Παρουσίαση επαγγελμάτων βάσει προσόντων & ικανοτήτων

Ακαδημαϊκές απαιτήσεις βάσει επιλογής πτυχίου

Ενδεικτικά παραδείγματα εργασιακής ζωής σε διαφορετικά επαγγέλματα

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό;
Είμαστε εδώ για να σε υποστηρίξουμε σε όλα τα στάδια της διαδικασίας!

Διαδικασία

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η πρώτη συνάντηση μεταξύ Συμβούλων - Γονέων - Μαθητών αφορά αποκλειστικά στη συλλογή βασικών και χρήσιμων πληροφοριών για το οικογενειακό ακαδημαϊκό & επαγγελματικό περιβάλλον και κυρίως για την έως τώρα πορεία του μαθητή. Εκπαιδευτικό επίπεδο, διακρίσεις, εθελοντισμός, ταλέντα, εξωσχολικές δραστηριότητες.

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Οι σύμβουλοί μας πραγματοποιούν συν-αξιολόγηση με συνεργαζόμενο ίδρυμα παροχής συμβουλών σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε μαθητές επιπέδου λυκείου. Βάσει αυτών των αποτελεσμάτων (αφορούν στις επιλογές και δυνατότητες των μαθητών και τις πανεπιστημιακές προτιμήσεις μαθητών και γονέων) οι Σύμβουλοι μας προχωρούν στην προετοιμασία της προτεινόμενης λίστας πανεπιστημίων για την υλοποίηση των απαραίτητων αιτήσεων.

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ο σύμβουλος σε συνεργασία με τον υποψήφιο φοιτητή προχωράει στην οριστικοποίηση της λίστας των προτεινόμενων πανεπιστημίων σε χρονικό διάστημα που υποδεικνύεται βάσει της συζήτησης των δύο πλευρών.

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ο σύμβουλος παραδίδει στον υποψήφιο φοιτητή χρονοδιάγραμμα για την παράδοση στο "The Course" των απαιτούμενων πιστοποιητικών. Παράλληλα ξεκινάνε οι προετοιμασίες για τις ειδικές εξετάσεις σε IELTS ή TOEFL ή SAT. Ο Σύμβουλος ξεκινάει τη συμπλήρωση των αιτήσεων (έως 3 αιτήσεις ανά μαθητή) με τις απαιτούμενες πληροφορίες και δεδομένα του υποψήφιου φοιτητή και τις υποβάλει σταδιακά στα επιλεγμένα Πανεπιστήμια.

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Με την παραλαβή των αποτελεσμάτων από τις ειδικές εξετάσεις (IELTS, TOEFL, SAT) ο σύμβουλός προχωράει στην καταχώρησή τους στο UCAS. Αυτό αποτελεί και το κυριότερο βήμα για την επιτυχία αποδοχής του μαθητή από το Πανεπιστήμιο επιλογής του. Οι σύμβουλοι του "The Course" παρέχουν εξατομικευμένα χρονοδιαγράμματα συνεχούς πληροφόρησης και καθοδήγησης.
Οι σύμβουλοί μας θα παράσχουν στους μαθητές και τους γονείς τους εξατομικευμένα χρονοδιαγράμματα και προτάσεις με σκοπό την πληροφόρηση και καθοδήγησή τους.

Γιατί εμάς

Αξιόπιστη
Πληροφόρηση

Οι σύμβουλοι διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση σχετικά με τα εκπαιδευτικά συστήματα, τα προγράμματα σπουδών, τις κατατάξεις και τις απαιτήσεις εισαγωγής, ώστε να επιλέξεις το Πρόγραμμα, που σου ταιριάζει καλύτερα.

Ανταγωνιστικό
Αρχείο Αίτησης

Οι σύμβουλοι του The Course γνωρίζουν τις πρακτικές και τις πληροφορίες που χρειάζεσαι κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και δημιουργούν ένα ανταγωνιστικό αρχείο αίτησης, το οποίο θα μεγιστοποιήσει τις πιθανότητές σου να γίνεις δεκτός στο Πανεπιστήμιο των ονείρων σου.

Εξατομικευμένη Συμβουλευτική & Καθοδήγηση

Eίμαστε δίπλα σου από την επιλογή του προγράμματος έως και την αίτηση στα Πανεπιστήμια της επιλογής σου!

Επιθυμείτε μία δωρεάν
συνεδρία 30 λεπτών;