Μαθήματα Προετοιμασίας

Στο The Course αναλαμβάνουμε την προετοιμασία των υποψήφιων φοιτητών στα προπαρασκευαστικά μαθήματα για IELTS, TOEFL, SAT. Η απόκτηση αυτών των πιστοποιητικών απαιτείται ανάλογα το Πανεπιστημιακό ίδρυμα επιλογής για να εξασφαλίσουμε την είσοδο σε αυτό. Οι καθηγητές μας βασίζουν τη διδασκαλία τους στα πιο πρόσφατα συγγράμματα και βιβλία του συνδέσμου CAMLA σε συνδυασμό με τη χρήση σημειώσεων που έχουν δημιουργήσει στη διάρκεια των ετών. Οι μέθοδοί τους, η εμπειρία τους και κυρίως η εξατομικευμένη προσέγγιση που ακολουθούν εγγυώνται την επιτυχία. Η διδασκαλία υλοποιείται online και αφορά σε μαθητές που επιθυμούν να σπουδάσουν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στο εξωτερικό χωρίς να έχουν παρακολουθήσει προηγουμένως μαθήματα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Μ. Βρετανία ή την Αμερική.
Η συμβουλευτική και η εκπαίδευση που ακολουθούμε στους μαθητές μας οδηγεί στις υψηλές βαθμολογίες που απαιτούνται και εξασφαλίζουν την είσοδό τους σε Πανεπιστήμια όπως της Οξφόρδης, Κέμπριτζ, MIT, UCLA, UCL και πολλά άλλα. Οι επιτυχίες των μαθητών μας διατηρούν το The Course σε μία από τις υψηλότερες θέσεις στον κατάλογο των ιδρυμάτων που κατέχουν το Βραβείο Αριστείας από τον σύνδεσμο CAMLA.
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις στα αγγλικά ως ξένη γλώσσα μπορείτε να δείτε παρακάτω:

Μαθήματα προετοιμασίας της Αγγλικής γλώσσας για εισαγωγή σε πανεπιστημιακά ιδρύματα

IELTS Μαθήματα Προετοιμασίας

Το Διεθνές Σύστημα Εξέτασης της Αγγλικής Γλώσσας (IELTS) μετρά τη γλωσσική επάρκεια των ατόμων που επιθυμούν να σπουδάσουν ή να εργαστούν εκεί όπου η αγγλική γλώσσα χρησιμοποιείται ως κύρια γλώσσα επικοινωνίας. Βασίζεται στη χρήση κλίμακας εννέα ζωνών για να προσδιορίζει με σαφήνεια τα επίπεδα γλωσσικής επάρκειας από μη χρήστη (βαθμολογία επιπέδου 1) έως έμπειρο (βαθμός επιπέδου 9).

Σχετικά με το μάθημα IELTS

Τα τμήματα εκπαίδευσης για το IELTS περιλαμβάνουν: ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και τεχνικών στο γραπτό λόγο για τη σωστή χρήση της γλώσσας. Τα μαθήματα εμπλουτίζονται από μία μεγάλη ποικιλία αυθεντικών ασκήσεων τύπου IELTS (προσομοίωση εξετάσεων). Με αυτό τον τρόπο η πρακτική μας εστιάζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις δεξιότητες, τις στρατηγικές και τις τεχνικές που πρέπει να κατέχουν οι μαθητές.

Η διδασκαλία IELTS περιλαμβάνει:

 • Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία και τη μορφή της εξέτασης
 • Εκπαίδευση σε στρατηγικές και ανάπτυξη δεξιοτήτων
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων ανάγνωσης, γραφής, ακρόασης και ομιλίας της αγγλικής γλώσσας

Διάρκεια μαθημάτων

Η προετοιμασία των εξετάσεων διαρκεί 12-16 εβδομάδες (2 συνεδρίες / εβδομάδα).

TOEFL Μαθήματα Προετοιμασίας

Οι εξετάσεις TOEFL υλοποιούνται μέσω διαδικτύου και αφορούν σε υψηλό επίπεδο γνώσεων. Πιστοποιούν την ικανότητα χρήσης της αγγλικής γλώσσας των υποψήφιων φοιτητών που υποβάλλουν αίτηση για προπτυχιακές ή/και μεταπτυχιακές σπουδές σε κολλέγια και πανεπιστήμια του εξωτερικού ή αντίστοιχα του εσωτερικού. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι το επίσημο εξεταστικό κέντρο TOEFL iBT ®®

Σχετικά με το μαθήματα TOEFL

Οι καθηγητές μας σας καθοδηγούν σε κάθε βήμα με στόχο να επιτύχετε το καλύτερο σκορ στις εξετάσεις TOEFL. Αναλύουν κάθε μέρος των εξετάσεων εξηγώντας τα είδη των ερωτήσεων και των θεμάτων ενώ σας εκπαιδεύουν στους τρόπους εγγραφής στο τεστ, βαθμολόγηση και προετοιμασία για την ημέρα των εξετάσεων. Το μάθημα υλοποιείται με απόλυτα διαδραστικό τρόπο ενώ περιλαμβάνει ερωτήσεις με παραδείγματα, μικρά κουίζ και συζητήσεις μεταξύ καθηγητή και μαθητή. Τα μαθήματα εμπλουτίζονται από μία μεγάλη ποικιλία σε πραγματικά δείγματα εξετάσεων από προηγούμενα τεστ(προσομοίωση εξετάσεων).

Αυτό το μάθημα είναι εξαιρετικά διαδραστικό περιλαμβάνοντας ερωτήσεις με παραδείγματα, σύντομα κουίζ και συζητήσεις μεταξύ μαθητών. Θα έχετε επίσης πρόσβαση σε πραγματικά δείγματα εξετάσεων από προηγούμενα τεστ.

Η διδασκαλία TOEFL περιλαμβάνει:

 • Συμβουλευτική και υποστήριξη στην προετοιμασία
 • Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία και τη μορφή της εξέτασης
 • Εκπαίδευση στην αποτελεσματική βαθμολόγηση των τεσσάρων τμημάτων του του τεστ
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων διαχείρισης χρόνου κατά τη διάρκεια της εξέτασης

Διάρκεια μαθημάτων

Η προετοιμασία του μαθήματος διαρκεί 12 εβδομάδες (2 συνεδρίες / εβδομάδα)

TOEFL Μαθήματα Προετοιμασίας

SAT Μαθήματα Προετοιμασίας

Το SAT είναι μια τυποποιημένη εξέταση που χρησιμοποιείται ευρέως για τις εισαγωγές σε κολέγια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ιδρύθηκε από το College Board το 1926.

Σχετικά με τα μαθήματα SAT

Τα θέματα SAT αφορούν σε εξετάσεις που υλοποιούνται για την είσοδο σε κολλέγια βάσει συγκεκριμένης εκπαιδευτικής ύλης. Το SAT παρέχει τη δυνατότητα επιλογής της ύλης αυτής από τον εξεταζόμενο έτσι ώστε να προβληθούν καλύτερα τα δυνατά εκπαιδευτικά του σημεία και τα ενδιαφέροντά του. Υπάρχουν 20 Δοκιμασίες Θεμάτων SAT σε πέντε γενικές θεματικές ενότητες: Αγγλικά, Ιστορία, Γλώσσα, Μαθηματικά και Επιστήμες. Κάθε δοκιμασία αντικειμένου είναι μια ώρα. Όλα είναι πολλαπλής επιλογής και βαθμολογούνται σε κλίμακα 200-800. Οι Θεματικές Εξετάσεις σας εξετάζουν για τις γνώσεις σας σχετικά με τα μαθήματα σε επίπεδο Λυκείου.

Υπάρχουν 20 Δοκιμασίες Θεμάτων SAT σε πέντε γενικές θεματικές ενότητες: Αγγλικά, Ιστορία, Γλώσσα, Μαθηματικά και Επιστήμες. Κάθε δοκιμασία αντικειμένου είναι μια ώρα. Όλα είναι πολλαπλής επιλογής και βαθμολογούνται σε κλίμακα 200-800. Οι Θεματικές Εξετάσεις σας εξετάζουν για τις γνώσεις σας σχετικά με τα μαθήματα σε επίπεδο Λυκείου. 

Η διδασκαλία SAT περιλαμβάνει:

 • Συμβουλευτική και υποστήριξη στην προετοιμασία
 • Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία και τη μορφή της εξέτασης
 • Εκπαίδευση στην αποτελεσματική βαθμολόγηση των πέντε τμημάτων των γενικών θεματικών περιοχών
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων διαχείρισης χρόνου κατά τη διάρκεια της εξεταστικής δοκιμής

Διάρκεια μαθημάτων

Η προετοιμασία του μαθήματος διαρκεί 12 εβδομάδες (2 συνεδρίες / εβδομάδα)

Πηγές: British Council, Hellenic American Union, The College Board

Διδασκαλία μέσω διαδικτύου

Μαθήματα
one2one

Εξατομικευμένη εκπαίδευση

Επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα προετοιμασίας;